Czyste Powietrze to program, dzięki któremu Polacy mogą wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpić je nowym i ekologicznym urządzeniem grzewczym. Co więcej, z dofinansowanie można wykorzystać do ocieplenia, wymiany okien i drzwi, a także do montażu fotowoltaiki!

Od 2023 roku progi dochodowe będą wyglądać następująco:

 • podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
 • podwyższony poziom dofinansowania – w gospodarstwie wieloosobowym wzrośnie do 1 894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym do 2 651 zł.
 • najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym  do 1 090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym  do 1 526 zł.

Wymogiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołączenie zaświadczenia o dochodach, które wydaje gmina. Dokumentem alternatywnym dla najwyższego poziomu dofinansowania jest potwierdzenie prawa do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Czyste Powietrze 3.0 a ocieplenie i wymiana stolarki

Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność, czyli procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu. Ile można otrzymać na ocieplenie i wymianę stolarki?

Podstawowy poziom dofinansowania:

 • 50% – ocieplenie przegród budowlanych,
 • 40% – stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Podwyższony poziom dofinansowania:

 • 75% – ocieplenie przegród budowlanych,
 • 70% – stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Najwyższy poziom dofinansowania:

 • 100% – ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, drzwiowa i bramy garażowe.

Warunki dofinansowania

Podstawowe wymagania stawiane inwestorom, którzy planują starać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:.

 • trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i mieścić się w przedziałach dochodowych
  • po zakończeniu przedsięwzięć w domu nie może pracować nieefektywne źródło ciepła, nawet jeśli skorzystano z dotacji na samą termomodernizację budynku
  • wybrane urządzenia muszą spełniać określone w regulaminie warunki – należy je zweryfikować przed realizacją inwestycji

Składanie wniosków w programie Czyste Powietrze

Wnioski w programie można składać elektronicznie lub w formie papierowej we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Można też zrobić to w urzędzie gminy, jeśli samorząd ma podpisane porozumienie z funduszem. Warto wiedzieć, że już ponad 2100 gmin ma porozumienie w ramach programu Czyste Powietrze. Wspomniany wfośigw zajmuje się rozpatrywaniem wniosków. 

W nowej odsłonie programu wnioski będzie można składać od 3.01.2023 roku. Wnioski można składać przed, po lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że pierwszy wniosek, to wniosek o dofinansowanie, a kolejny to wniosek o płatność. 

Jeśli masz wątpliwości związane z którymkolwiek z etapów wnioskowania, możesz skorzystać z pomocy w urzędzie gminy. Cały czas infolinia Programu Czyste Powietrze: (22) 340 40 80, na którą można zadzwonić do doradców energetycznych i otrzymać odpowiedzi na pytania o program.

Bezpłatne doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt