Dążąc do prowadzenia działalności w zgodzie ze środowiskiem firma FSB OKNOSTYL wdrażania proekologiczne rozwiązania.

„Poprawa efektywności energetycznej oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwa Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOSTYL Kłeczek, Dąbrowski, Stanach-Kłeczek Spółka Jawna”

Projekt nr RPMP.04.02.00 -12-0539/18-00 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Przedmiotem projektu jest:

Realizacja inwestycji polegającej na głębokiej modernizacji energetycznej, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w projekcie w wyniku wprowadzonych rozwiązań oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, a także modernizacji i wymianie lokalnych źródeł ciepła; 

Realizacja inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych polegająca na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmuje działanie zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej  w pełni dedykowanych potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane  – instalacja fotowoltaiczna, pracująca na cele oświetlenia i pozostałe zużycie energii elektrycznej w budynku.  

W wyniku przeprowadzenia głębokiej modernizacji energetycznej obiektu i zastosowania energooszczędnych technologii planowanym rezultatem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 69 % . W zaplanowanej inwestycji przewidziano instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, a także zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza tj. pyłów, węglowodorów, CO2, oraz SOx oraz spadku emisji CO2. Planowana inwestycja jest zgodna z celami konkursowymi i polega na: modernizacji oświetlenia, wentylacji, systemu grzewczego, dociepleniu obiektu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wartość projektu: 1 789 634,84 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 1 048 691,36PLN